1Punktedukacyjny
Webinariumna żywo
Pn., 9 kwietnia
godz.: 20.00 Warszawa

Jak opisać zdjęcie pantomograficzne – podstawy interpretacji

Wykładowca: Ingrid Różyło-Kalinowska Prof. zw. dr hab. n. med.

  Days
:
   Hours
:
   Minutes
:
   Seconds
Zarejestruj się teraz

Zaloguj się lub zarejestruj

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być użytkownikiem dtstudyclub.com. Jeśli posiadasz konto zaloguj się.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, prosimy o rejestrację. Rejestracja jest bezpłatna i zajmie tylko chwilę.

Zarejestruj się

Dodaj do kalendarza

Dodaj webinarium do kalendarza

inna strefa czasowa

Course date in other time zones

Los Angeles, USA

09 Apr 2018, 11:00 AM

New York, USA

09 Apr 2018, 02:00 PM

London, United Kingdom

09 Apr 2018, 07:00 PM

Berlin, Germany

09 Apr 2018, 08:00 PM

Bucharest, Romania

09 Apr 2018, 09:00 PM

Moskow, Russian Federation

09 Apr 2018, 09:00 PM

Islamabad, Pakistan

09 Apr 2018, 11:30 PM

New Delhi, India

09 Apr 2018, 11:30 PM

Bangkok, Thailand

10 Apr 2018, 01:00 AM

Hanoi, Vietnam

10 Apr 2018, 01:00 AM

Beijing, China

10 Apr 2018, 02:00 AM

Philipines

10 Apr 2018, 02:00 AM

Kuala Lumpur, Malaysia

10 Apr 2018, 02:00 AM

Singapore

10 Apr 2018, 02:00 AM

Taiwan

10 Apr 2018, 02:00 AM

Hong Kong

10 Apr 2018, 02:00 AM

Sydney

10 Apr 2018, 04:00 AM

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jak opisać zdjęcie pantomograficzne – podstawy interpretacji

Ingrid Różyło-Kalinowska Prof. zw. dr hab. n. med.

Celem wykładu jest przedstawienie sposobu podejścia do systema-tycznej analizy zdjęcia pantomograficznego.

Wprowadzenie do pantomografii (sposób otrzymania zdjęcia, wpływ struktur anatomicznych, artefakty utrudniające diagnostykę).

Spojrzenie na zdjęcie pantomograficzne okiem radiologa. Ogólna semiotyka radiologiczna: podstawowe pojęcia: przejaśnienie, zacienienie, osteoporoza, osteomalacja, osteoliza, osteoskleroza, odczyny okostnowe, zwapnienia i skostnienia.

Systematyczne podejście do analizy zmian patologicznych (położenie, odgraniczenie, struktura wewnętrzna, wiek pacjenta, występowanie pojedyncze lub mnogie).

Systematyczna analiza pantomogramu (stan zębów, stan przyzębia brzeżnego, stan przyzębia przyszczytowego, obecność zmian okołowierzchołkowych, obecność innych zmian patologicznych w tkance kostnej, powietrzność zatok szczękowych, stan stawów skroniowo-żuchwowych, cienie tkanek miękkich), ze szczególnym uwzględnieniem „pułapek” w interpretacji.


Webinarium dostępne na żywo: 09/04/2018
Webinarium dostępne w archiwum do: 09/04/2021

“Jak opisać zdjęcie pantomograficzne – podstawy interpretacji” webinarium jest organizowane przez Tribune Group GmbH. Uczestnik webinarium otrzymuje punkty edukacyjne ADA CERP, przeliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia: 1godz. wykladu = 1 pkt.

Wykładowca

Ingrid Różyło-Kalinowska Prof. zw. dr hab. n. med.

Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista (II°) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 650 prac, publikacji i doniesień zjazdowych o łącznej punktacji IF 31,76 i 1391,50 MNiI. Czynnie uczestniczyła w licznych zjazdach międzynarodowych, wygłaszając osobiście referaty i prowadząc sesje naukowe, jak też członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji. Odbyła 5 staży zagranicznych. Jest promotorem 10 ukończonych rozpraw doktorskich i 2 przewodów w toku. Od 1997 r. jest nauczycielem akademickim oraz wykładowcą na licznych kursach kształcenia podyplomowego, tym samym ma 20-letnie doświadczenie w zakresie nauczania. Jest organizatorem kursów akredytowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w trakcie odbywania specjalizacji lekarsko-dentystycznych, jak też innych kursów doskonalących. Jest organizatorem 3rd Junior Course European Academy of Dentomaxillofacial Radiology, który odbył się w Lublinie w lutym 2016 r. Była opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy II Zakładzie Radiologii Lekarskiej AM w Lublinie, którego członkowie prezentowali doniesienia na konferencjach studenckich krajowych i międzynarodowych, uzyskując nagrody i wyróżnienia. Rokrocznie prezentuje projekty w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, w 2014 r. jej projekt został uznany za najlepszy wykład Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jest autorką podręcznika pt.: „Diagnostyka radiologiczna dla stomatologów – zalecenia i przypadki kliniczne” (Wyd. Medycyna Praktyczna, 2017) i współautorką podręczników pt.: „ABC radiografii i radiologii stomatologicznej” (Wyd. Czelej 2016), „Współczesna radiologia stomatologiczna” (Wyd. Czelej, 2012 i Wyd. II 2015), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (Wyd. Czelej, 2011) wyróżnionego Nagrodą Ministra Zdrowia i „Radiologia Stomatologiczna” (PZWL, 2007), jak też rozdziałów w podręcznikach: „Współczesna stomatologia wieku rozwojowego” pod red. D. Olczak-Kowalczyk, J. Szczepańskiej i U. Kaczmarek (Med. Tour Press Int., 2016), „Radiologia. Diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG, MR” pod red. B. Pruszyńskiego i A. Cieszanowskiego (PZWL, 2014), „Periodontologia współczesna” pod red. R. Górskiej i T. Konopki (Med. Tour Press Int., 2013), „Chirurgia szczękowo-twarzowa” pod red. L. Krysta (PZWL, 2006), „Praktycznego słownika stomatologicznego (Wyd. Czelej, 2016) oraz „Słownika Stomatologicznego Angielsko-Polskiego i Polsko-Angielskiego” (Wyd. Czelej, 1999). Przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego, w tym 4 w całości. Jest Wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2017-2021) oraz Przewodniczącą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2010-2018). Kolejną kadencję pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jest Prezydentem Elektem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology i Przewodniczącą Sekcji ds. Specjalizacji tego Towarzystwa oraz członkiem grupy Task Force EADMFR, powołanej celem opracowania paneuropejskiego programu szkolenia w zakresie radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Jest Dyrektorem Regionalnym na Europę International Association of Dentomaxillofacial Radiology. Jest także członkiem towarzystw naukowych: Akademii Pierre Faucharda Sekcja Polska, European Society of Head and Neck Radiology, Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej Sapientia oraz European Society of Radiology. Od roku 2014 r. jest członkiem Komisji Stomatologicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej i zespołu ds. kształcenia tej Komisji. Od 2008 r. jest członkiem Komisji ds. Procedur i Audytów Klinicznych Zewnętrznych w zakresie radiologii, diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej powołanej przez Ministra Zdrowia. Była członkiem zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia celem opracowania programu specjalizacji w zakresie radiologii – diagnostyki obrazowej w 2014 r.
Członek rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym: „Journal of Oral and Maxillofacial Radiology” (Turcja), „Implantologia, Paradontologia Osteologia” (Ukraina) i Journal of Pediatric Biochemistry (Turcja) oraz czasopism o zasięgu ogólnopolskim: „Journal of Stomatology”, „Protetyka Stomatologiczna”, „Dental and Medical Problems”, „Polish Journal of Radiology”, „Magazyn Stomatologiczny”, „Forum Ortodontyczne”, „TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny” i „e-Dentico”. Jest recenzentem wielu czasopism, w tym z Listy Filadelfijskiej takich, jak: Angle Orthodontist, Forensic Science International, Oral Radiology, Medical Science Monitor, Acta Radiologica, European Journal of Orthodontics, Clinical Oral Investigations, Advances in Medical Sciences. Biegle zna języki: angielski, hiszpański i francuski, dobrze język niemiecki, a rosyjski i turecki w stopniu podstawowym.

Zapytaj eksperta

Leave a Reply