Prof. Anna Surdacka

Prof. dr hab. Anna Surdacka
Kierownik Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej I Endodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach: 2008 – 2013 prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; 2003 -2008 sekretarz czasopisma Dental Forum, 2004 – 2012 Pełnomocnik d/s Kształcenia w specjalności Higiena Dentystyczna, 2006 – 2019 konsultant dla województwa wielkopolskiego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodncją, 2012 – 2019, Prodziekan ds Stomatologii na Wydziale Lekarskim II UMP.

Duży dorobek dydaktyczny związany ze szkoleniem przed i podyplomowym. Jest promotorem 10 ukończonych przewodów doktorskich oraz 6 wszczętych, recenzentem rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu profesora jak również recenzentem prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.
Zajmuje się problematyką związaną z profilaktyką i leczeniem próchnicy zębów, diagnostyką wczesnych stadiów próchnicy, zmianami patologicznymi w jamie ustnej obserwowanymi w przebiegu chorób ogólnoustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem roli śliny w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej.

Za pracę naukowo – dydaktyczną otrzymała liczne nagrody tak naukowe jak i dydaktyczne indywidualne i zespołowe JM Rektora UMP, nagrody CED (IADR) jak również nagrody za publikacje naukowe. Posiada odznaczenia: Studencką Odznakę Za Wiedzę i Aktywność „SOWA” z czerwonym krzyżem, srebrną, złotą odznakę PTS oraz godność Bene Meritus PTS, Medal Komisji Edukacji narodowej oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

Webinars by Prof. Anna Surdacka

Infekcje bakteryjne w jamie ustnej

Prof. Anna Surdacka

Biofilm i jego rola w etiopatogenezie najczęstszych bakteryjnych chorób jamy ustnej takich jak próchnica zębów, zapalenie dziąseł i choroby przyzębia.

Rejestracja
Oral health, Oral hygiene, Preventive dentistry webinar
Bezpłatne webinarium