Dr n. med. Maciej Żarow DDS, PHD

Ukończył Wydział Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie, Węgry (1995). Uzyskał dwie specjalizacje: I°ze stomatologii ogólnej (1999) oraz ze stomatologii zachowawczej z endodoncją (2005). Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem w CM UJ (Kraków, 2003). W latach 1998-2005 pracował w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ w Krakowie (2003-2004 jako p/o kierownika Zakładu).
Od roku 1999 prowadzi Praktykę Prywatną Dentist w Krakowie, – Centrum Kursów Podyplomowych Dentist. W roku 2003 otrzymał stypendium International Association of Dental Research dla młodych naukowców, w ramach którego odbył Honorary Visiting Appointment na Uniwersytetach w Leeds i Manchester.
Jest autorem ponad 50 prac naukowych. Od wielu lat wykładowca na kongresach naukowych w Polsce i zagranicą, w tym dla programów podyplomowych master z Endodoncji i Stomatologii Estetycznej Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie. Profesor wizytujący na uniwersytecie Chieti (Włochy) Redaktor naczelny czasopisma Medycyna Praktyczna Stomatologia. Autor książki pt” Endoprotetyka – przewodnik dla praktyki” (Wydawnictwo Kwitesencja, 2013) wydanej w językach polskim, rosyjski (2014) i angielskim (2016).

Webinars by Dr n. med. Maciej Żarow DDS, PHD

Odbudowa zębów przednich

Dr n. med. Maciej Żarow DDS, PHD

Licówki wykonywane laboratoryjnie czy bezpośrednie licówki kompozytowe?

Rejestracja
webinar
Bezpłatne webinarium 1 CE credit(s)