dr n. med. Tomasz Nowak

Dr n. med. Tomasz Nowak jest absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Skład pierwiastkowy tkanek twardych zęba oraz ocena komórek prozapalnych i włókien nerwowych w przebiegu zębopochodnych procesów zapalnych okolicy okołowierzchołkowej”. W roku 2012 uzyskał specjalizację medyczną w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Stale poszerza swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w wielu kursach oraz sympozjach naukowych- zarówno w roli uczestnika, jak i prelegenta, m. in.:

 • Malo Clinic Education Clinical Residency (Lizbona 2015)
 • Nobel Biocare Symposium (Monaco 2015)
 • The Art of Soft & Hard Tissue Managment, Using Alpha Bio Tec. (Praga 2013);
 • 2- ga Łódzka Konferencja Implantologiczna Szpitala im. WAM w Łodzi (Łodź 2013);
 • Theoretical and Practical Aspects of Advanced Implantology and Prosthodontics (Petah Tikva 2012 i 2013);
 • The Art & Science of Implant Therapy and Bone Augmentation and Soft Tissue Managment Techniques (Berlin 2014);
 • III Sympozjum Środkowo- Europejskiej Akademii Implantologii CEIA (Kraków 2007);
 •  Sesja Wykładowa 4., 5., 6., 8. i 9. Sympozjum Środkowo- Europejskiej Akademii Implantologii CEIA (Kraków 2008, 2009, 2010, 2012, 2013);
 •  Sesja Warsztatowa 9. Sympozjum Środkowo- Europejskiej Akademii Implantologii CEIA (Kraków 2013);
 • Autorski Podyplomowy Program Curriculum Periododontologiczno- Implantologiczne Prof. Markusa Hurzelera Moduł Pierwszy- Szkolenie z Mikrochirurgii (Kraków 2011);
 • Autorski Podyplomowy Program Curriculum Periododontologiczno- Implantologiczne Prof. Markusa Hurzelera Moduł Drugi- Chirurgia Peridontologiczna (Kraków 2012);
 •  Autorski Podyplomowy Program Curriculum Periododontologiczno- Implantologiczne Prof. Markusa Hurzelera Moduł Trzeci- Chirurgia Plastyczna Przyzębia (Kraków 2012);
 • Konferencja Osteologia w Krakowie- Kurs pod patronatem Osteology Foundation Nowoczesne Koncepcje Leczenia i Zarządzania Komplikacjami przy użyciu Technik Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek (Kraków 2008);
 • Konferencja Osteologia w Krakowie- Kurs pod patronatem Osteology Foundation Zaawansowane Techniki Augmentacji Wyrostka z Jednoczesną implantacją (Kraków 2008);
 • The Ultimate Graft Course- Synergy of Hard and Soft Tissue Grafting for Optimal Imlant Reconstruction (Palma de Mallorca 2008);
 • Piezosurgery Academy- Piezoelectric Bone Surgery; State of the Art and New Perspectives (Genewa 2009);
 •  Międzynarodowa Konferencja Quintessenz- Implanty: Idea- Sztuka- Praktyka (Warszawa 2006);
 •  Kurs Medyczny Quintessenz- Standardy Nowoczesnej Stomatologii Dentopolis 2007 (Kielce 2007 i 2008);
 • Kurs Medyczny Quintessenz Warsztat Praktyczny- Procedury Chirurgiczne, Przeszczepy i Augmentacja Tkanek Miękkich; Techniki Zaawansowane; Sytem Camlog (Jachranka 2011);
 • 3RD Evident Success Congress Warsaw Doświadczenie- Innowacja- Praktyka (Warszawa 2009);
 •  Dni Implantologii- Pracownia Pozytywnych Zmian (Warszawa 2011);

Dr Tomasz Nowak jest również laureatem nagrody Platinum Preferred Award 2011 i 2012, przyznawanej najlepszym stomatologom zajmującym się upowszechnianiem leczenia implantologicznego i mającym szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie.

Webinars by dr n. med. Tomasz Nowak

3D w endodoncji – jak diagnozować i leczyć bezpiecznie.

dr n. med. Tomasz Nowak

Podczas szkolenia autor przedstawi zasady prawidłowej diagnostyki endodontycznej w oparciu o badania tomografii komputerowej CBCT.

Rejestracja
webinar
Bezpłatne webinarium 1 CE credit(s)
Planowanie zabiegów implantologicznych z zastosowaniem technologii CBCT – jak osiągnąć optymalny rezultat?

dr n. med. Tomasz Nowak

Podczas wykładu autor przedstawi, w jaki sposób, prawidłowo interpretując zdjęcia stożkowej tomografii komputerowej, lekarz implantolog może uniknąć powikłań podczas planowania i wykonywania zabiegów. Wykładowca przybliży metody prawidłowego planowania…

Rejestracja
webinar
Bezpłatne webinarium 1 CE credit(s)
Zastosowanie badania CBCT w chirurgii stomatologicznej.

dr n. med. Tomasz Nowak

Omówimy zagadnienia związane z badaniami radiologicznymi – prowadzący postara się odpowiedzieć na pytanie, czy planując zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej nadal wystarczającym narzędziem diagnostycznym jest konwencjonalne zdjęcie pantomografi…

Rejestracja
webinar
Bezpłatne webinarium 1 CE credit(s)