1Punktedukacyjny
Pn., 9 kwietnia
godz.: 20.00 Warszawa

Live Webinar: Jak opisać zdjęcie pantomograficzne – podstawy interpretacji

Wykładowca: Prof. Dr. Ingrid Różyło-Kalinowska

proszę zaloguj się lub zarejestruj

Aby wziąć udział w webinarium musisz się zalogować. Nie posiadasz konta? Możesz założyć je teraz bezpłatnie.

Jak opisać zdjęcie pantomograficzne – podstawy interpretacji

Prof. Dr. Ingrid Różyło-Kalinowska

Wprowadzenie do pantomografii (sposób otrzymania zdjęcia, wpływ struktur anatomicznych, artefakty utrudniające diagnostykę).

Spojrzenie na zdjęcie pantomograficzne okiem radiologa. Ogólna semiotyka radiologiczna: podstawowe pojęcia: przejaśnienie, zacienienie, osteoporoza, osteomalacja, osteoliza, osteoskleroza, odczyny okostnowe, zwapnienia i skostnienia.

Systematyczne podejście do analizy zmian patologicznych (położenie, odgraniczenie, struktura wewnętrzna, wiek pacjenta, występowanie pojedyncze lub mnogie).

Systematyczna analiza pantomogramu (stan zębów, stan przyzębia brzeżnego, stan przyzębia przyszczytowego, obecność zmian okołowierzchołkowych, obecność innych zmian patologicznych w tkance kostnej, powietrzność zatok szczękowych, stan stawów skroniowo-żuchwowych, cienie tkanek miękkich), ze szczególnym uwzględnieniem „pułapek” w interpretacji.


Webinarium dostępne na żywo: 09/04/2018
Webinarium dostępne w archiwum do: 09/04/2021

Wykładowca

Prof. Dr. Ingrid Różyło-Kalinowska

Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista (II°) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 650 prac, publikacji i doniesień zjazdowych o łącznej punktacji IF 31,76 i 1391,50 MNiI. Czynnie uczestniczyła w licznych zjazdach międzynarodowych, wygłaszając osobiście referaty i prowadząc sesje naukowe, jak też członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji. Odbyła 5 staży zagranicznych. Jest promotorem 10 ukończonych rozpraw doktorskich i 2 przewodów w toku. Od 1997 r. jest nauczycielem akademickim oraz wykładowcą na licznych kursach kształcenia podyplomowego, tym samym ma 20-letnie doświadczenie w zakresie nauczania. Jest organizatorem kursów akredytowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w trakcie odbywania specjalizacji lekarsko-dentystycznych, jak też innych kursów doskonalących. Jest organizatorem 3rd Junior Course European Academy of Dentomaxillofacial Radiology, który odbył się w Lublinie w lutym 2016 r. Była opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy II Zakładzie Radiologii Lekarskiej AM w Lublinie, którego członkowie prezentowali doniesienia na konferencjach studenckich krajowych i międzynarodowych, uzyskując nagrody i wyróżnienia. Rokrocznie prezentuje projekty w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, w 2014 r. jej projekt został uznany za najlepszy wykład Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jest autorką podręcznika pt.: „Diagnostyka radiologiczna dla stomatologów – zalecenia i przypadki kliniczne” (Wyd. Medycyna Praktyczna, 2017) i współautorką podręczników pt.: „ABC radiografii i radiologii stomatologicznej” (Wyd. Czelej 2016), „Współczesna radiologia stomatologiczna” (Wyd. Czelej, 2012 i Wyd. II 2015), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (Wyd. Czelej, 2011) wyróżnionego Nagrodą Ministra Zdrowia i „Radiologia Stomatologiczna” (PZWL, 2007), jak też rozdziałów w podręcznikach: „Współczesna stomatologia wieku rozwojowego” pod red. D. Olczak-Kowalczyk, J. Szczepańskiej i U. Kaczmarek (Med. Tour Press Int., 2016), „Radiologia. Diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG, MR” pod red. B. Pruszyńskiego i A. Cieszanowskiego (PZWL, 2014), „Periodontologia współczesna” pod red. R. Górskiej i T. Konopki (Med. Tour Press Int., 2013), „Chirurgia szczękowo-twarzowa” pod red. L. Krysta (PZWL, 2006), „Praktycznego słownika stomatologicznego (Wyd. Czelej, 2016) oraz „Słownika Stomatologicznego Angielsko-Polskiego i Polsko-Angielskiego” (Wyd. Czelej, 1999). Przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego, w tym 4 w całości. Jest Wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2017-2021) oraz Przewodniczącą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (2010-2018). Kolejną kadencję pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jest Prezydentem Elektem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology i Przewodniczącą Sekcji ds. Specjalizacji tego Towarzystwa oraz członkiem grupy Task Force EADMFR, powołanej celem opracowania paneuropejskiego programu szkolenia w zakresie radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Jest Dyrektorem Regionalnym na Europę International Association of Dentomaxillofacial Radiology. Jest także członkiem towarzystw naukowych: Akademii Pierre Faucharda Sekcja Polska, European Society of Head and Neck Radiology, Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej Sapientia oraz European Society of Radiology. Od roku 2014 r. jest członkiem Komisji Stomatologicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej i zespołu ds. kształcenia tej Komisji. Od 2008 r. jest członkiem Komisji ds. Procedur i Audytów Klinicznych Zewnętrznych w zakresie radiologii, diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej powołanej przez Ministra Zdrowia. Była członkiem zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia celem opracowania programu specjalizacji w zakresie radiologii – diagnostyki obrazowej w 2014 r.
Członek rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym: „Journal of Oral and Maxillofacial Radiology” (Turcja), „Implantologia, Paradontologia Osteologia” (Ukraina) i Journal of Pediatric Biochemistry (Turcja) oraz czasopism o zasięgu ogólnopolskim: „Journal of Stomatology”, „Protetyka Stomatologiczna”, „Dental and Medical Problems”, „Polish Journal of Radiology”, „Magazyn Stomatologiczny”, „Forum Ortodontyczne”, „TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny” i „e-Dentico”. Jest recenzentem wielu czasopism, w tym z Listy Filadelfijskiej takich, jak: Angle Orthodontist, Forensic Science International, Oral Radiology, Medical Science Monitor, Acta Radiologica, European Journal of Orthodontics, Clinical Oral Investigations, Advances in Medical Sciences. Biegle zna języki: angielski, hiszpański i francuski, dobrze język niemiecki, a rosyjski i turecki w stopniu podstawowym.

Zapytaj eksperta

Zostaw odpowiedź

Certyfikat C.E.

Zaloguj się i obejrzyj całe webinarium przed przystąpieniem do quizu CE. Po obejrzeniu webinaru wróć tutaj, aby wziąć udział w quizie CE i wydrukować certyfikat CE.

Zalogowałeś się już i oglądałeś webinarium? Spróbuj ponownie załadować stronę za pomocą przycisku poniżej.

Odśwież stronę

Masz problemy z dostępem do quizu? Please read the frequently asked questions or contact our support team. Napisz do nas e-mail na adres: support@dtstudyclub.pl